Skafors Sikring


 

Glarmester Steen er Skafor godkendt. Hvilket betyder at Glarmester Steen er certificeret og uddannet i montering og installation af sikringsmiljøer.

Skafor er en institution under ”Forsikring & Pension (F&P)”, der er en sammenslutning af mere end 100 skadesforsikringsselskaber i Danmark. Skafor tester produkter til mekanisk sikring og klassificerer de godkendte produkter i fire kategorier, kendetegnet med rød for højeste og gul for laveste kategori. Skafor godkendte produkter er altså klassificeret i en af disse kategorier. Omsat til praktisk brug betyder Skafors farveinddeling, at produkter, der opfylder kravene til:


-
Gul kategori er hæmmende

- Grøn kategori er hindrende

- Rød kategori er sikker

 

Det er altid forsikringsselskabet, der ud fra en individuel risikovurdering, angiver sikringsniveauet og dermed farve kategori hos den enkelte kunde.


GUL

A1 God sikring mod angreb med hård, rund genstand. Forhindrer gennembrud ved spontant fysisk angreb og forsinker indbrud.
A2 Stærk sikring mod angreb med hård, rund genstand. Forhindrer gennembrud ved spontant fysisk angreb og forsinker indbrud. Svarer til Skafors krav for Gul sikring.
A3 Meget stærk sikring mod angreb med hård, rund genstand. Forhindrer gennembrud ved spontant fysisk angreb og forsinker indbrud.

A1-A3 - Glas er et attraktivt mål for vandalisme. Ikke bare glasset selv, men også det man ønsker at beskytte tiltrækker uvedkomne. Glas klassificeret i modstandsklasse A1-A3 giver beskyttelse mod hærværk. Disse glas vil desuden have tilstrækkelig modstandsevne til delvist at hæmme indbrudsforsøg. I private boliger vil disse ruder være meget godt egnet dels med hensyn til sikkerhed, tryghed og økonomi. Til sikring af boliger i tættere bebyggelse anbefaler vi sikkerhedglas fra modstandsklasse A1. Til sikring af privatboliger i spredt bebyggelse og med gennemsnitlig sikkerhedsrisiko, anbefaler vi sikkerhedsglas fra modstandsklasse A2 og til sikring af eksklusive boliger og feriehuse, sikkerhedsglas fra modstandsklasse A3. For klassifikation i modstandsklasse A må glasset have bestået prøve efter DS/INSTA 151 hvor der er fastlagt en testmetode for bestemmelse af glassets modstand mod hårde stød.


GRØN

B1 God sikring mod indbrudsforsøg med økse. Svarer til Skafors krav for Grøn sikring.
B2 Meget god sikring mod indbrudsforsøg med økse. Svarer til Skafors krav for Blå sikring.
B3 Højeste sikring mod indbrudsforsøg med økse. Svarer til Skafors krav for Rød sikring.

B1-B3 - For indbrudstyven giver almindeligt glas i mange tilfælde den enkleste adkomst. Forsikringsselskaberne har siden 1. januar 1989 haft regler for sikring af virksomheder. Men også for private ejendomme og hjem kan der være behov for sikring på dette niveau. Glas klassificeret i modstandsklasse B1-B3 yder så høj modstand ved indbrudsforsøg, at det bliver nødvendigt at bruge tid, stor kraft og værktøj for at lave en stor nok åbning for at skabe adgang. For klassifikation i modstandsklasse B skal glasset have bestået prøve efter DS/INSTA 152 hvor der er fastlagt en testmetode til at bestemme glassets modstand mod skarpe stød.


RØD

C1 Sikring mod angreb med pistol kaliber 9 mm x 19. Projektiltype VMR/Wk rundhovedprojektil med kappe og blød kærne.
C2 Sikring mod angreb med revolver kaliber 357 Magnum. Projektiltype VMKS/Wk keglespidshovedprojektil med kappe og blød kerne.
C3 Sikring mod angreb med revolver kaliber 44 Magnum. Projektiltype VMF/Wk fladhovedprojektil med kappe og blød kærne.
C4 Sikring mod angreb med gevær kaliber 7,62 mm x 51. Projektiltype VMS/Wk spidshovedprojektil med kappe og blød kærne.
C5 Sikring mod angreb med gevær kaliber 7,62 mm x 51. Projektiltype VMS/Wk spidshovedprojektil med kappe og hård kærne.

C1-C5 - I trusselssituationer ved tyveri og indbrud benyttes også skydevåben. I enhver situation hvor personer kan forventes at blive truet eller angrebet med skydevåben, bør der derfor overvejes skudsikre glas. Glas klassificeret i modstandsklasse C1-C5 giver beskyttelse mod angreb med specificeret våben og ammunitionstype. Glas i disse modstandsklasser klassificeres i både splintafgivende og splintfrie udførelser. Til sikring mod projektiler prøves glasset efter DS/INSTA 153.